Što je neurofeedback?

Neurofeedback služi da bi se mozak naučio kako bolje koristiti osnovne neurološke procese koji su bitni kod primjene raznih mentalnih vještina, poput koncentracije, samokontrole, motivacije, radne memorije i mnogih drugih.

Neurofeedback je otkrio prof. Maurice B. Sterman u 60-im godinama prošlog stoljeća. Od tada se koristi kao komplementarna ili alternativna metoda otklanjanje niza poteškoća u mentalnom funkcioniranju, poput ADHD-a, autizma, anksioznog poremećaja, epilepsije i dr. Paralelno sa zdravstvenim aspektom razvijala se primjena neurofeedbacka na treniranje mentalnih izvršnih funkcija u cilju unapređenja izvedbe te je danas neizostavni dio mentalne pripreme većine elitnih sportaša.

eeg pojačalo koje se koristi za odrađivanje neurofeedback terapija

Neurofeedback metoda u Umo izvedbi

Umo je jedna od prvih on-line neurofeedback usluga u svijetu. Sve treninge nadzire trener koji određuje i primjenjuje protokol te vodi korisnika kroz proces.

Od samih početaka neurofeedbacka, 60. godina prošlog stoljeća, treninzi su se radili u uredima po klasičnom sistemu dogovaranja termina. Godine 2020. hrvatska tvrtka Umo neuroscience lanisira Umo, prvu komercijalno pristupačnu on-line neurofeedback uslugu na svijetu. Umo zadržao je sve bitne elemente neurofeedbacka, uključujući vođenje treninga od strane trenera, ali je eliminirao potrebu odlazaka u trenerov ured i potrebe za dogavaranjem termina, koji su po prirodi stvari u klasičnim praksama ograničeni.

Kada se osoba odluči za Umo, za sebe ili za svoje dijete, na njenu adresu dolazi paket s opremom, koja se sastoji od EEG pojačala s elektrodama i tablet računala. Za korištenje opreme nije potrebna nikakava edukacija, sve što korisnik mora napraviti je upaliti uređaj, staviti elektrode na određeno mjesto na glavi te se udobno smjestiti i gledati u sadržaj koji se prikazuje na tabletu.

Umo treninzi obavljaju se u ciklusima od po mjesec dana, pri čemu korisnik trenira svaki dan, u terminima koje sam odabere. Prije početka prvog ciklusa korisnik dobije upitnik koji, ako se radi o odrasloj osobi, popunjava on sam, a ako se radi o djetetu, popunjava roditelj ili skrbnik.

Za vrijeme prvog tretmana događaju se dvije bitne stvari. Prva je upoznavanje korisnika s trenerom i planom rada. Druga je obavljanje erektrofizioloških mjerenja koji, zajedno s informacijama iz upitnika, daju sliku stanja i sugeriraju vrstu protokola koji će se primijeniti.

Za vrijeme treninga, korisnik i trener komuniciraju preko poruka. Tijekom cijelog ciklusa, komunikacija se odvija i van vremena treninga, na temu promjena u funkcioniranju osobe, koje se dešavaju usporedno s korištenjem metode.

Univerzalnost Umo treninga

Neurofeedback poboljšava funkcioniranje mozga, bez obzira da li se koristi za smanjenje poteškoća ili unapređenje izvedbe. Umo omogućava rad na svim centrima kore velikog mozga te pokriva i najkompleksnije slučajeve, a zbog svoje mobilnosti i jednostavnosti može se koristiti uvijek i svugdje.

Danas se neurofeedback primjenjuje gdje god se zna da se promjenom sinaptičke aktivnosti može postići promjena u funkcioniranju mozga, a to je gotovo svugdje.

Najbolji primjer je trening izvršnih funkcija, u koje spadaju: kontrola impulsa, emocionalna kontrola, fleksibilno razmišljanje, radna memorija, samonadzor, planiranje i određivanje prioriteta, pokretanje zadataka i organizacija. Pokazalo se da djeca koja dobiju dijagnozu ADHD-a zapravo imaju značajno smanjenje jedne ili više tih funkcija, pri čemu su deficit pažnje i hiperaktivnost samo jedan dio priče.

Da bi se dobila dijagnoza ADHD-a potrebno je zadovoljiti kriterije broja simptoma i njihovog trajanja. Ako dođe do dijagnoze, osobi su na raspolaganju farmakoterapija, psiho terapija i neurofeedback. Svaka od tih metoda ima svoje prednosti i nije pogrešno koristiti ih zajedno. Ipak, vrijedi istaknuti da je Američko pedijatrijsko društvo 2010. utvrdilo da je neurofeedback najefikasnije metoda za tretiranje ADHD-a.

Uz puno truda i veliko razumijevanje okoline, većina djece do zrele dobi izgubi simptome ADHD-a. Postavlja se pitanje, što s djecom koja ne zadovolje dovoljno kriterija da bi dobila dijagnozu, ali svejedno imaju određene smetnje u izvršnim funkcijama. Njima i dalje te smetnje koče razvoj, pogotovo u današnjim sistemima rada s djecom, gdje vrijedi ili si ukalupljen, ili si problem. Kod njih tablete ne dolaze u obzir, a vrlo vjerojatno ni psihoterapija, iz razloga koji su van opsega ovog teksta. Zato je dobro da postoji metoda kao što je neurofeedback, bezopasna i efikasna, a zahvaljujući Umu i pristupačna, koja će ubrzati sazrijevanje izvršnih funkcija i olakšati djetetu da ostvari puni potencijal. Dobra analogija neurofeedbacku je korektivna gimnastika. Loše držanje nije bolest, ali ako se ne poduzmu odgovarajući koraci, ono sprječava pravilan razvoj tijela i u pravilu dovodi do zdravstvenih problema u odrasloj dobi.

Ista se logika može primijeniti i na ostale aspekte mentalnog zdravlja, kako kod djece, tako i kod odraslih. Nije svako nezadovoljstvo depresija, nije svaka impulzivnost granični poremećaj ličnosti, nije svaka opterećenost problemima burnout i nije svaka zabrinutost anksiozni poremećaj. Ali svaka od tih situacija smanjuje kvalitetu života i potrebno je imati alate za rješavanje i takvih problema. Umo je idealan način mentalnog treninga jer donosi napredak, bez obzira na težinu stanja.
I zaista, ovu metodu ni ne treba gledati samo kao alat za rješavanje mentalnih problema. Ona sasvim dobro funkcionira i kada osoba želi dodatno iskoristiti svoj mentalni potencijal. Nije, s toga, neobično da je neurofeedback neizostavni dio mentalne pripreme profesionalaca kojima je važna sposobnost svakodnevng pružanja vrhunska izvedbe.
Ogromna širina primjena dovela je i do dva ekstremna pristupa pružanja usluge:

  • Komplicirana, skupa i sofisticirana oprema koja se po visokoj cijeni koristi uz nadzor trenera
  • Jednostavni uređaji s ograničenim opsegom protokola koji se bez pravog vođenja koriste samostalno

Umo uzeo je najbolje iz ta dva svijeta – zadržao je sofisticiranost, raspon primjena i stručno vođenje treninga, a istovremeno je mogućio samostalan rad u online ekosistemu.

Umo Neuro Centar d.o.o.,
L. Ružičke 2, HR-10000 Zagreb,
IBAN: HR6024840081135090068
OIB: 45498161221