Neurofeedback i djeca atipičnog razvoja

Ljudski mozak sadrži oko stotinu milijardi neurona koji neprestano međusobno komuniciraju, proizvodeći pritom različite obrasce moždanih valova. Dječji razvojni poremećaji u pravilu su praćeni odstupanjima od optimalne slike moždanih valova.

Neurofeedback treninzima možemo postići pozitivne promjene u obrascima moždanih valova, što dovodi do unapređenja odgovarajućih mentalnih aktivnosti.

Umo HOME neurofeedbeck treninzi se rade u vlastitom domu, a vodi ih trener koji se preko interneta spaja na opremu koju dobijete od nas.

Neurofeedback je dokazano najefikasniji oblik terapije za suzbijanje simptoma ADHD-a, bilo da se radi o nepažljivom ili hiperaktivnom tipu. Kod djece s poremećajima pažnje najčešće se radi trening inhibicije theta vala.

Deficit pažnje vrlo je često u podlozi, ili dolazi sa mnogim drugim specifičnim poteškoćama učenja pa se ova vrsta treninga vrlo često primjenjuje u kombinaciji s logopedskim terapijama. Osim od rada na pažnji i koncentraciji mogu se raditi i protokoli ”buđenja” ili smirivanja određenih područja mozga, ovisno o tome da li se radi o zaostajanju u jezičnom razvoju, diskalkuliji, ili disleksiji.

Slična je stvar i s terapijom senzorne integracije jer paralelna provedba neurofeedback treninga, osim što smanjuje deficit pažnje, što je vrlo čest komorbiditet kod svih razvojnih poteškoća, poboljšava konsolidaciju naučenog kroz terapiju senzorne integracije.

Problemi samoregulacije i slaba kontrola emocija također se mogu smanjiti neurofeedback treninzima. Navedeni problemi vrlo su često povezani s pojačanom brzom mentalnom aktivnosti, na koju možemo djelovati treninzima inhibicije brzih beta2 moždanih valova. Rezultati treninga mogu se očitovati u smanjenju tantruma, agresivnog ponašanja, ispada bijesa te u kontroli doživljaja emocija.

Djeca na autističnom spektru također dobro reagiraju na neurofeedback treninge koji mogu dovesti do značajnih poboljšanja u pažnji i komunikaciji, smanjenja motoričke aktivnosti i tantruma i bolje samoregulacije.

Želite isprobati metodu ili samo porazgovarati o njoj?

Kao logoped odavno sam se uvjerila u dobrobiti neurofeedbacka jer su djeca koja su išla na te treninge u prosjeku bolje napredovala u radu sa mnom. Umo HOME mi je omogućio da na optimalan način pružim mojim klijentima neurofeedback kao komplementarnu terapiju. Velika je stvar što se s Umo homeom treninzi rade doma pa uvođenje neurofeedback treninga ne predstavlja novo organizacijsko opterećenje za obitelj.

Mr. sci. Nataša Šunić, prof. Logoped

Tijekom trenažnog ciklusa naš tim komunicira s vama o provedbi treninga. Ovo su neke od poruka naših korisnika (imena su izmijenjena radi zaštite privatnosti).

Umo HOME svu potrebnu opremu šalje poštom na vašu adresu. Korištenje Umo opreme je jednostavno, a u svemu Vas prati naš tim koji je tu da otkloni svaku eventualnu tehničku poteškoću.

Cjenik

Organizacija treninga

Trenažni ciklus od 16 treninga počinje ponedjeljkom.
Dani treninga:  ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak
Trajanje treninga treninga:  30 minuta
Vrijeme održavanja treninga:  od 8:00 do 19:00
Izbor termina je slobodan, što u praksi znači da ćemo uz toleranciju od 15 minuta svaki vaš izbor moći zadovoljiti.

Želite isprobati metodu ili samo porazgovarati o njoj?