Stilovi učenja

Učenje je složen proces usvajanja novih ili izmjena novih informacija. Važnu ulogu u procesu učenja predstavlja način na koji osoba procesira informacije. Svatko od nas ima dominantan ulazni kanal kod prijema informacija (percepcija). Isto tako, preferiramo jedan način razmišljanja, obrade i razumijevanja informacija od drugih. Pronaći koji nam stil najviše odgovara od presudne je važnosti za buduće uspješno učenje. Postoje različiti pristupi analiziranju i kategoriziranju stilova učenja. Jedna od poznatijih teorija je Flemingov VARK model.

VARK model razvio je Neil Flemming 1987. godine. Akronim VARK označava:

 1. Visual (vizualni) – uče iz grafičkih prikaza raznih vrsta
 2. Aural (auditivni) – uče slušajući, vole predavanja i usmen
 3. Read/write (tekstualni) – uče iz riječi (pisane, čitanje), knjiga, referenca
 4. Kinesthetic (kinestetički) – uče kroz aktivnost i igranje uloga

Premda prema samom nazivu stila učenja možemo pretpostaviti koji je dominantan kanal.

VIZUALNI STIL UČENJA

Osobe s vizualnim stilom učenja najbolje usvajaju nove informacije  gledanjem. Vole razne ilustracije, grafove, slike, filmove, plakate, slajdove, simbole, crtanje i pisanje. Markeri u različitim bojama omiljeno su im pomagalo. Dobri su čitači i više vole sami čitati, nego da im se čita. Lako uočavaju detalje i skloni su dugoročnom planiranju. Dobro pamte nova lica i orijentirani su na izgled, dizajn i često su uredni. Imaju osjećaj za boje i nijanse, te mogu imati umjetničke sklonosti. Prilikom učenja nisu osjetljivi na buku u okolini. Mogu zaboraviti verbalne upute ili proslijediti usmenu poruku. Često znaju što bi rekli, ali teže pronalaze riječi.

Savjeti za uspješnije učenje za vizualni stil učenja:

 • Zapisati informacije kako bi se lakše usvojile.
 • Koncentracija je bolja ako gledamo osobu koja priča
 • Vizualno istaknuti bitne od nebitnih činjenica (primjerice markerima u boji)
 • Riječi ili pojmove koji se teško pamte označiti simbolom ili crtežom
 • Učenje je uspješnije se uče samostalno, a ne u grupi
 • Mjesto za učenje postaviti dalje od prozora i vrata
 • Mentalne mape, video filmovi ili slike olakšavaju učenje
 • Pismene upute olakšavaju učenje

AUDITIVNI STIL UČENJA

Osobe s auditivnim stilom učenja najbolje uče i pamte po sluhu. Ponekad se mogu „izgubiti“ pokušavajući zapisati prilikom slušanja. Pomaže im ako pričaju na glas za vrijeme učenja, a buka ih može ometati.  Vole slušati dok im se objašnjava i vole sami objašnjavati. Vrlo su detaljni kada nešto opisuju. Mogu imati problema s aktivnostima koje podrazumijevaju vizualizaciju. Više vole glazbu od likovne umjetnosti.

Savjeti za uspješnije učenje za auditivni stil učenja:

 • Koristiti diktafon prilikom učenja na glas i kasnije preslušavati snimke može olakšati učenje
 • Učenje i čitanje na glas s prijateljem može olakšati proces učenja
 • Prije čitanja poglavlja, pogledati slike i naslove te naglas reći svoje mišljenje što je glavna tema odlomka
 • Kod čitanja karte, naglas govoriti što vidiš i misliš
 • Osigurati tihu okolinu za učenje

TEKSTUALNI STIL UČENJA

Kao što i sama riječ kaže, tekstualni tipovi najviše preferiraju printane riječi za obradu informacija. Vole knjige, reference, rječnike, glosare, popise, eseje, priručnike, bilješke i literaturu. Najlakše pamte ako nešto sami zapišu.

Savjeti za uspješnije učenje za tekstualni stil učenja:

 • Pisati riječi iznova olakšava učenje
 • Čitati bilješke više puta zaredom
 • Napisati gradivo svojim riječima s ciljem lakšeg usvajanja
 • Preoblikovati dijagrame, grafičke prikaze i slike u pisane izjave
 • Organizirati svoje riječi hijerarhijski (uvod, sredina, završetak)

KINESTETIČKI STIL UČENJA

Osobe s dominantnim kinestetičkim stilom učenja najlakše usvajaju nove informacije kroz pokret, dodir i motoričku aktivnost. Može im biti naporno mirno sjediti kroz dulji vremenski period.  Vole kada mogu nešto sami izraditi, a ne samo čitati i slušati. Vole dotaknuti predmet, vidjeti kako radi i isprobavati nove aktivnosti. Uživaju na terenskim nastavama i putovanjima. Daju prednost manipulaciji materijalom i grupnoj dinamici. Često koriste glagole u razgovoru i opisima. Dodiruju ljude kako bi privukli pozornost. Orijentirani su na tjelesnu aktivnost i često su pokretu. Najbolje pamte izvodeći određeni pokret. Često tekst prate prstom te koriste geste i mimiku dok pričaju. Znaju lupkati olovkom po stolu ili trzati nogama dok uče. Opisani stil učenja najviše odskače od školskog sustava koji je primarno orijentiran na auditivni i vizualni pristup prilikom usvajanja školskog gradiva.

Savjeti za uspješnije učenje za kinestetički stil učenja:

 • Ponavljati glasno, izvoditi razne pokrete ili hodati može olakšati učenje
 • U situacijama kada hodanje ili tapkanje ometa rad pokušati stiskati tenisku ili stres lopticu
 • Ako učenje za stolom ne daje rezultate, pokušati ležati na trbuhu ili leđima
 • Pokušati učiti s glazbom u pozadini
 • Za vrijeme učenja raditi češće kratke pauze
 • Glumiti ispitne situacija može pomoći

Oko 50-70% populacije pripada grupi kombiniranih strategija učenja, što znači da im odgovaraju različiti elementi iz više stilova. Zanimljiv je podatak da ljudi s kombiniranim preferencijama u učenju osjećaju kako im je potrebno koristiti više strategija u učenju i komuniciranju. Osjećaju se nesigurno koristeći samo jednu. Nasuprot tome, ljudi s jednom preferencijom, upotrebljavaju strategije koje se odnose na tu jednu preferenciju. U svakom slučaju, od velike koristi nam je podatak o stilu učenja koji je dominantan.  O tome uvelike ovisi uspješno učenje i niža razina frustriranosti. Vrijeme i iskustvo će nam pokazati kojoj skupini pripadamo. Također, postoji i VARK test koji nam u tome može pomoći. Hrvatska verzija testa nalazi se na sljedećoj poveznici: http://vark-learn.com/home-croatian/.

Sara Dugić, mag.psych.
Sandra Mašek mag.rehab.educ.

PODIJELI OBJAVU: