Vedrana, Majka

Koncentracija u rješavanju zadataka iz vježbenica je puno duža, čak je otpor za rješavanje domaćeg manji.

Vedrana, Majka