Mia, Majka

Ja s njom nemam problema s komunikacijom, ali sestra mi je rekla jedan dan kad ju je vidjela da je na sve isprve reagirala i odgovorila na sve što ju je pitala, što prije nije…Ja bih rekla da zbilja vidim napredak u ovih mj dana. Počela je puno slobodnije romobil voziti… Otvorenija, slagati bolje rečenice.

Mia, Majka