Marijana, Majka

Rekla bih da se vidi ponajprije u svakodnevici, sada i u komunikaciji. Lakše prevladavamo dnevne rutine, čak i na samu Vicinu inicijativu, što prije nije bilo tako. Iz škole dolazi sa informacijama što treba npr. donijeti, napraviti što prije isto nije bilo tako.

Marijana, Majka