Online Neurofeedback

Trening możesz wykonać w najlepszym dla Ciebie miejscu i terminie

Neurofeedback to nieinwazyjny i bezpieczny sposób treningu umysłowego, który skutecznie pomaga w:e neinvazivna i sigurna metoda mentalnog treninga koja je dokazano najbolja za: 

Treningi Umo HOME neurofeedback możesz wykonywać we własnym domu! Treningi prowadzone są przez trenera, z którym łączysz się przez internet za pomocą sprzętu, który Ci dostarczymy.

Zespół Umo Home

Każdy trening jest prowadzony przez profesjonalnego trenera, który dba o to, aby Umo Home było dla Ciebie wygodnym doświadczeniem, a przede wszystkim przyniosło oczekiwane korzyści.

umo home tim mirna ujevic

Dr. Mirna Ujević

TRENER NEUROFEEDBACK

umo home tim petra chelfi

Mag. psyh. Petra Chelfi

TRENER NEUROFEEDBACK

umo home tim vinko buble

Mag. cin. Vinko Buble

TRENER NEUROFEEDBACK

umo home tim alma maletic

Alma Maletić

DYREKTOR

Za pomocą Umo HOME możesz doświadczyć korzyści neurofeedbacku bez dodatkowego stresu fizičkog odlaska u tuđi prostor. spowodowanego koniecznością dojazdu do gabinetu trenera. Korzystanie ze sprzętu Umo HOME jest dziecinnie proste, a treningi są prowadzone w terminach, które w najmniejszym stopniu ingerują w Twój rytm dnia.

provedba neurofeedback treninga od kuce prvi korak

1. Dostawa i uruchamianie sprzętu

Po otrzymaniu sprzętu Umo trener poprowadzi Cię przez cały proces jego podłączania do komputera, który zazwyczaj trwa kilka minut.

provedba neurofeedback treninga od kuce drugi korak

2. Pierwszy trening

Po pierwszym treningu, który zazwyczaj następuje od razu po podłączeniu sprzętu, monitoruje się stan mózgu i ustala indywidualny program treningu, który dostosowywany jest do potrzeb klienta.

provedba neurofeedback treninga od kuce treci korak

3. Organizacja treningu

Cykl szesnastu treningów zaczyna się w poniedziałki.
Treningi odbywają się w: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki.
Czas trwania treningu:: 30 minut
Godziny treningu:: od godz. 8.00 do godz. 19.00
Wybór terminu należy do Ciebie, co w praktyce znaczy, że możemy ustalić dowolną godzinę, z zachowaniem maksymalnego odstępstwa 15 min.

Neurofeedback i dzieci z zaburzeniami rozwoju

Mózgowie człowieka składa się z około stu miliardów neuronów pozostających we wzajemnym kontakcie i wytwarzających fale mózgowe różnych częstotliwości. Dzieci z zaburzeniami rozwoju często mają zmienioną aktywność fal mózgowych.

W trakcie treningów neurofeedback można poprawić tę aktywność, tj. można polepszyć stan mentalny.

Badania potwierdzają, że neurofeedback jest najlepszą terapią w przypadku symptomów ADHD (niezależnie od typu). U dzieci z zaburzeniami uwagi treningi najczęściej dotyczą inhibicji fal theta.

Zaburzenia uwagi są częstą przyczyną zaburzeń procesu uczenia się lub występują razem z nimi. W takich przypadkach neurofeedback jest regularnie stosowany w kombinacji z terapią logopedyczną. Odpowiednie protokoły dotyczą nie tylko pracy nad uwagą i koncentracją, ale również aktywacją konkretnych części mózgu – w zależności od tego z jakimi zaburzeniami rozwoju języka mamy do czynienia (dysleksja, dyskalkulia…).

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku terapii sensorycznej. Przy jednoczesnym zastosowaniu obu, neurofeedback nie tylko pomaga w zmniejszeniu zaburzeń uwagi (co jest częstym symptomem wielu zaburzeń w rozwoju), ale również w trwalszym zapamiętaniu materiału nauczonego w trakcie samej terapii sensorycznej.

Treningi neurofeedback mogą również zmniejszyć częstotliwość występowania  problemów z samoregulacją i słabą kontrolą emocji, które często powiązane są z przyspieszoną aktywnością mózgu. Celem treningów jest zmniejszenie szybkich fal mózgowych beta, co prowadzi do zauważalnego zmniejszenia występowania problemów z agresją i złością oraz zwiększenia kontroli emocji.

Treningi neurofeedback są również odpowiednie w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu. Ich efektem jest polepszenie uwagi, koncentracji i samoregulacji przy równoczesnym zmniejszeniu aktywności motorycznej.

Jako logopeda wielokrotnie przekonałam się o tym, że neurofeedback pomaga dzieciom w prawidłowym rozwoju. Umo HOME umożliwił moim klientom łatwiejszy i szybszy dostęp do tego rodzaju terapii, a ja w swojej pracy zauważyłam lepsze wyniki. Na dodatek treningi Umo HOME eliminują problem organizacji czasu potrzebnego na dojazd.

Mr. sci. Nataša Šunić, prof. Logopeda

W trakcie trwania treningów nasi eksperci są z Tobą w kontakcie i na bieżąco sprawdzają postępy. Poniżej znajdują się komentarze naszych klientów (imiona zostały zmienione z uwagi na ochronę danych).

Cennik

460 €/mi

Koszt przesyłki nie jest wliczony w cenę.

Umo Neuro Centar d.o.o.,
L. Ružičke 2, HR-10000 Zagrzeb (Chorwacja),
IBAN: HR6024840081135090068
NIP: 45498161221